หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0102 - สังโยชน์ที่พระโสดาบันพึงตัด (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

โดย - พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูรายชื่อสารบัญธรรมะทั้งหมดที่นี่