หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0103 - พระโสดา สกิทา ไม่เห็นจะมีอะไรยาก (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะเืรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

โดย พระราชยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมด