หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0104 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 1 (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

โดย พระราชพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทังหมดได้ที่นี่