หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0105 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 2 (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะ เรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

พระธรรมเทศก์นา โดย พระราชพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่