หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0108 - พระสกิทาคามีทรงคุณธรรมอะไร (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะเรื่อง "ทางสายเข้าสู่พระนิพพาน"

บรรยายธรรมโดย - พระพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่