หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

0109 - พระโสดาบันมีอารมห์ให้ ไม่มีอารมณ์ขอ (ฤษีลิงดำ)ที่มา - ซีดีธรรมะเรื่อง "ทางสายพระนิพพาน"

บรรยายธรรมโดย พระราชพรหมยานมุนี (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่