หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

082 - หลักการปฎิบัติสมาธิแบบสากล


ที่มา : ซีดีธรรมะเรื่อง "ธรรมะในชีวิตประจำวัน" (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดได้ที่นี่