หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

110 - พระอรหันต์วัดกันที่อารมณ์ไม่ใช่ที่สมาธิ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมทั้งหมดที่นี่