หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

112 - การทรงอารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)