หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

127 - พระอริยเจ้าเมื่อนอนหลับ ยังฝันเหมือนคนธรรมดาหรือไม่126 - จิตตอนที่จะละทิ้งสมมุติบัญญัติ เข้าสู่ปรมัตน์ นั้น เป็นอย่างไร
125 - นำอาหารไปถวายพระ ๆ ไม่ได้ฉันท์ ได้บุญเต็มที่หรือไม่124 - พระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่ทราบว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคน จริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

123 - คำภาวนาพุทโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสสนาได้อย่างไร (พุธ ฐานิโย)


122 - การเกิดขึ้นของสมาธิมี 2 ลักษณะดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมด ที่นี่

121 - เมื่อต้องการหยุดทำสมาธิ คล้ายมีร่าง 2 ร่าง จิตแยกกันอยู่ อาการนี้คืออะไรดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

120 - ทำสมาธิ เหมือนมีอะไรรวมเข้ามาในตัว อาการอย่างนี้เป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

119 - การเจริญสมาธิ การพิจารณาอสุภฯ การพิจารณาธาตุกรรมฐาน ควรพิจารณาอะไรก่อน (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

118 - พอจิตนิ่ง ลมหายใจคำภาวนา หายไป ควรทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

117 - การเห็นพระพุทธเจ้าในนิมิตรเป็นสิ่งที่ผิด (พุธ ฐานิโย)ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

116 - การรู้จักพระพุทธเจ้าในลักษณะคุณธรรม (พุธ ฐานิโย)ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

115 - พระอรหันต์ มรณภาพแล้วไปไหน (พุธ ฐานิโย)ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่

114 - จิตประภัสสร คือ อะไร (พุธ ฐานิโย)ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่