หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

119 - การเจริญสมาธิ การพิจารณาอสุภฯ การพิจารณาธาตุกรรมฐาน ควรพิจารณาอะไรก่อน (พุธ ฐานิโย)
ดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่