หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

121 - เมื่อต้องการหยุดทำสมาธิ คล้ายมีร่าง 2 ร่าง จิตแยกกันอยู่ อาการนี้คืออะไรดูสารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมดที่นี่