หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

123 - คำภาวนาพุทโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสสนาได้อย่างไร (พุธ ฐานิโย)