หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

126 - จิตตอนที่จะละทิ้งสมมุติบัญญัติ เข้าสู่ปรมัตน์ นั้น เป็นอย่างไร