หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก พุทธทาสภิกขุ
จัดทำขึ้นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอขอบพระคุณ
ท่านเมตตา พานิช เมตตาอนุญาตให้ผลิตเผยแพร่

ดูสารบัญรายชื่อธรรมเทศนาทั้งมดของ พลวงพ่อพุทธทาส คลิ๊กที่นี่

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลักษณะ ความหมาย และ คุณค่าของวันวิสาขบูชา

จัดทำขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอขอบพระคุณ
-ท่านเมตตา พานิช กองตำราธรรมทาน ไชยา เมตตาอนุญาตให้จัดทำเผยแพร่ได้

ดูสารบัญรายขื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

การบวชคืออะไร - พุทธทาสภิกขุ


จัดทำขึ้นเนื่องในวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอขอบพระคุณ
-ท่านเมตตา พานิช กองตำราธรรมทาน ไชยา เมตตาอนุญาตให้จัดทำเผยแพร่ได้

ดูสารบัญรายขื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สารบัญรายชื่อพระธรรมเทศนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

อยู่ระหว่างอัปเดทเว็บบล๊อก 23-5-2559
- เข้าพรรษากับอุดมคติทางศาสนา ดูคลิ๊กที่นี่
- จากวาเลนไทน์ สู่วาเลนท์ธรรม ดูคลิ๊กที่นี่
- ปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต ดูคลิกที่นี่

สารบัญรายชื่อธรรมเทศนา พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 1/4
1 - ฟังธรรมะไปด้วย นั่งภาวนาพุทโธไปด้วย ถูกต้องหรือไม่
2 - ภาวนาพุทโธ แล้วปวดคอ เอาจิตมาจอที่ปวด หายแล้วกลับไปพิจารณา พุทโธ ปฎิบัติถูกหรือไม่
3 - คิดถึงเรื่องความตายบ่อย ๆ ดีหรือไม่
4 - ตำหนิความฟุ้งซ่านของตัวเอง ผิดหรือไม่
5 - พิจารณาอสุภะในกระจก เห็นร่างกายตนไม่สวยไม่งามในกระจก ปฎิบัติถูกหรือไม่

ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 2/4 - ภาวนาแล้วลมหายใจขาดหายไป จะเป็นอย่างไร
ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 3/4 - กำหนดรู้ลมหายใจในสมาธิตลอดเวลา ถูกหรือไม่
ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 4/4
-เคยได้สมาธิมาแล้ว วันหลังไม่ได้สมาธิ จะต้องทำอย่างไร
-การกำนหดลมหายใจเข้าออก ควรจะตามลมหรือดูที่ลมหายใจเข้าออกดี
-เมื่อสมาธิเกิดขึ้น ทำอย่างไรจะให้ได้ตั้งอยู่นาน ๆ

จงสร้างวาสนาที่ใจ
เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง
คืนวันวิสาขบูชา (ธรรมบรรยายเต็ม)
จงสร้างเรือนสามชั้นให้จิต - 17 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
งานล้างป่าช้า - 16 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
มาฆบูชา 15 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี - 14 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
มายากิเลส - 13 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จงสร้างสมณะที่ใจ - 12 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก - 11 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จิตตานุปัสสนา - 9 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จงสร้างวาสนาที่ใจ - 8 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
อมตธรรม - 7 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
ความตายเป็นธรรมดา - 6 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
อกาลิกจิต อกาลิกธรรม 4 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จิตบริสุทธิ์ 3 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
ปลุกใจสู้กิเลส 2 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย - 1 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง - 31 ม.ค.19 - หลวงตามหาบัว
ทุกขเวทนา 30 ม.ค.19 - หลวงตามหาบัว
อะไรตายกันแน่ 29 ม.ค.19 - หลวงตามหาบัว
สร้างอัตตาหิก่อนตาย - 28 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ยอดธรรม - 27 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
จิตผ่องใสคืออวิชา - 26 ม.ค 19 - หลวงตามหาบัว
จิตว่างเพราะวางกาย - 24 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาอยู่ที่ไหน - 25 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ถึงเมืองอิ่มพอ - 23 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
จงพยายามเปลียนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย - 22 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
สูญกัป ภัทรกัป - 21 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
นิพพาน สจฺจิ กริยา จ - 19 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ทรัพย์ทางกายทางใจสมบัติอันพึงใจ - 19 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ - 18 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ขันธ์ห้า - 17 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
สู่สมรภูมิ - 16 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส - 15 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
สู้แค่ตาย - 14 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
จงสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย - 13 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ - 12 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาทำให้คนต่างจากสัตว์ - 10 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ใจ - 9 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
พุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็นโอสถ - 8 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ไม่มีอะไรตาย - 7 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
พิจารณาทุกขเวทนา 6 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
การปฎิบัติของพระอาจารย์ 5 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
อุบายฝึกจิตทางลัด 4 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์ 2 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ปราบ-ขู่ 1 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
พระนิพพานกังวานอยู่ในจิต 31 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
สาระคุณของศาสนธรรม 30 ธ.ค.18 - หลวงตามหาบัว
หินลับสติปัญญา 29 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์ 28 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ส.ค.ส. 27 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ทั่วไปเกี่ยวกับจิตภาวนา 26 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
จะฝึกจิตต้องฝืน 25 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อุบายชำระจิตให้เป็นธรรม 24 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อาโลโก อุทปาทิ 23 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อำนาจกิเลส อำนาจศาสนธรรม 22 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อิสระเสรี 21 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
สรณะ 20 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
พุทธศาสนาให้ที่พึ่งทางใจ 19 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ 18 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ของปลอม ของจริง 17 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ใจเจ้าปัญหา 16 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
โลกที่มีสุคโต 15 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
วัฏจักร 14 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรม - 13 ธ ค 18 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาเท่านั้นชำระใจสกปรก 12 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ความอัศจรรย์แห่งธรรม 11 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
หัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 10 ธ.ค.18 - หลวงตามหาบัว
จิตวุ่นวาย 9 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
กิเลสฝังในจิต 8 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
กิเลสกดถ่วงจิต 7 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ใจปลอมวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 6 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ฟังธรรมะป่า 5 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
กำจัดกิเลสพ้นทุกข์ 4 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
นักรบ นักหลบ 3 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
โลกในเรือนจำกับโลกนอก 2 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
หัดตาย 30 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ 29 พ.ย.18 - หลวงตามหาบัว
สงครามจิต สงครามขันธ์ 28 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์ 24 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร 21 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
งานของจิต 20 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวง 19 พ. ย. 18 - หลวงตาหมาบัว
เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร 18 พ. ย. 18 - หลวงตามหาบัว
อริยสัจภายในจิต 17 พ. ย. 18 - หลวงตามหาบัว
มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม - 16 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว

สารบัญรายชื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส

อยู่ระหว่างอัปเดทเว็บบล๊อก 23-5-2559

- สิงที่พวกพรหมหวาดกลัวสูงสุด คืออะไร ดูคลิ๊กที่นี่
- ลักษณะ ความหมาย และ คุณค่าของวันวิสาขบูชา  ดูคลิ๊กที่นี่
- เป้าหมายของชีวิต ดูคลิ๊กที่นี่
- พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก ดูคลิกที่นี่
- การบวชคืออะไร ดูคลิ๊กที่นี่
- การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ ดูคลิ๊กที่นี่
- ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก ดูคลิ๊กที่นี่
- ของมีราคาถูกที่สุดที่ท่านยังไม่รู้จัก ดูคลิกที่นี่
- การรับใช้ผุ้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ ดูคลิ๊กที่นี่
- จงรู้จักพระพุทธเจ้า ให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด ดูคลิ๊กที่นี่
- การสืบพันธุ์และทายาทที่ท่านยังไม่รู้จั ดูคลิกที่นี่

คืนวันวิสาขบูชา - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


ดูสารบัญรายชื่อธรรมเทศนา พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) คลิ๊กที่นี่

การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ - พุทธทาสภิกขุ


ขอขอบพระคุณ 
-ท่านเมตตา พานิช กองตำราธรรมทาน ไชยา เมตตาอนุญาตให้จัดทำเผยแพร่ได้

ดูสารบัญรายขื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555