หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลักษณะ ความหมาย และ คุณค่าของวันวิสาขบูชา

จัดทำขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอขอบพระคุณ
-ท่านเมตตา พานิช กองตำราธรรมทาน ไชยา เมตตาอนุญาตให้จัดทำเผยแพร่ได้

ดูสารบัญรายขื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

การบวชคืออะไร - พุทธทาสภิกขุ


จัดทำขึ้นเนื่องในวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอขอบพระคุณ
-ท่านเมตตา พานิช กองตำราธรรมทาน ไชยา เมตตาอนุญาตให้จัดทำเผยแพร่ได้

ดูสารบัญรายขื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สารบัญรายชื่อพระธรรมเทศนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

อยู่ระหว่างอัปเดทเว็บบล๊อก 23-5-2559
- เข้าพรรษากับอุดมคติทางศาสนา ดูคลิ๊กที่นี่
- จากวาเลนไทน์ สู่วาเลนท์ธรรม ดูคลิ๊กที่นี่
- ปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต ดูคลิกที่นี่

สารบัญรายชื่อธรรมเทศนา พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 1/4
1 - ฟังธรรมะไปด้วย นั่งภาวนาพุทโธไปด้วย ถูกต้องหรือไม่
2 - ภาวนาพุทโธ แล้วปวดคอ เอาจิตมาจอที่ปวด หายแล้วกลับไปพิจารณา พุทโธ ปฎิบัติถูกหรือไม่
3 - คิดถึงเรื่องความตายบ่อย ๆ ดีหรือไม่
4 - ตำหนิความฟุ้งซ่านของตัวเอง ผิดหรือไม่
5 - พิจารณาอสุภะในกระจก เห็นร่างกายตนไม่สวยไม่งามในกระจก ปฎิบัติถูกหรือไม่

ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 2/4 - ภาวนาแล้วลมหายใจขาดหายไป จะเป็นอย่างไร
ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 3/4 - กำหนดรู้ลมหายใจในสมาธิตลอดเวลา ถูกหรือไม่
ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 4/4
-เคยได้สมาธิมาแล้ว วันหลังไม่ได้สมาธิ จะต้องทำอย่างไร
-การกำนหดลมหายใจเข้าออก ควรจะตามลมหรือดูที่ลมหายใจเข้าออกดี
-เมื่อสมาธิเกิดขึ้น ทำอย่างไรจะให้ได้ตั้งอยู่นาน ๆ

จงสร้างวาสนาที่ใจ
เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง
คืนวันวิสาขบูชา (ธรรมบรรยายเต็ม)
จงสร้างเรือนสามชั้นให้จิต - 17 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
งานล้างป่าช้า - 16 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
มาฆบูชา 15 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี - 14 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
มายากิเลส - 13 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จงสร้างสมณะที่ใจ - 12 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก - 11 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จิตตานุปัสสนา - 9 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จงสร้างวาสนาที่ใจ - 8 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
อมตธรรม - 7 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
ความตายเป็นธรรมดา - 6 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
อกาลิกจิต อกาลิกธรรม 4 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จิตบริสุทธิ์ 3 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
ปลุกใจสู้กิเลส 2 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย - 1 ก.พ.19 - หลวงตามหาบัว
จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง - 31 ม.ค.19 - หลวงตามหาบัว
ทุกขเวทนา 30 ม.ค.19 - หลวงตามหาบัว
อะไรตายกันแน่ 29 ม.ค.19 - หลวงตามหาบัว
สร้างอัตตาหิก่อนตาย - 28 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ยอดธรรม - 27 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
จิตผ่องใสคืออวิชา - 26 ม.ค 19 - หลวงตามหาบัว
จิตว่างเพราะวางกาย - 24 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาอยู่ที่ไหน - 25 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ถึงเมืองอิ่มพอ - 23 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
จงพยายามเปลียนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย - 22 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
สูญกัป ภัทรกัป - 21 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
นิพพาน สจฺจิ กริยา จ - 19 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ทรัพย์ทางกายทางใจสมบัติอันพึงใจ - 19 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ - 18 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ขันธ์ห้า - 17 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
สู่สมรภูมิ - 16 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส - 15 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
สู้แค่ตาย - 14 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
จงสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย - 13 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ - 12 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาทำให้คนต่างจากสัตว์ - 10 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ใจ - 9 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
พุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็นโอสถ - 8 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ไม่มีอะไรตาย - 7 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
พิจารณาทุกขเวทนา 6 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
การปฎิบัติของพระอาจารย์ 5 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
อุบายฝึกจิตทางลัด 4 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์ 2 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
ปราบ-ขู่ 1 ม.ค. 19 - หลวงตามหาบัว
พระนิพพานกังวานอยู่ในจิต 31 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
สาระคุณของศาสนธรรม 30 ธ.ค.18 - หลวงตามหาบัว
หินลับสติปัญญา 29 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์ 28 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ส.ค.ส. 27 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ทั่วไปเกี่ยวกับจิตภาวนา 26 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
จะฝึกจิตต้องฝืน 25 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อุบายชำระจิตให้เป็นธรรม 24 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อาโลโก อุทปาทิ 23 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อำนาจกิเลส อำนาจศาสนธรรม 22 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อิสระเสรี 21 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
สรณะ 20 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
พุทธศาสนาให้ที่พึ่งทางใจ 19 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ 18 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ของปลอม ของจริง 17 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ใจเจ้าปัญหา 16 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
โลกที่มีสุคโต 15 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
วัฏจักร 14 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรม - 13 ธ ค 18 - หลวงตามหาบัว
ศาสนาเท่านั้นชำระใจสกปรก 12 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ความอัศจรรย์แห่งธรรม 11 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
หัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 10 ธ.ค.18 - หลวงตามหาบัว
จิตวุ่นวาย 9 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
กิเลสฝังในจิต 8 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
กิเลสกดถ่วงจิต 7 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ใจปลอมวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 6 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
ฟังธรรมะป่า 5 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
กำจัดกิเลสพ้นทุกข์ 4 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
นักรบ นักหลบ 3 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
โลกในเรือนจำกับโลกนอก 2 ธ.ค. 18 - หลวงตามหาบัว
หัดตาย 30 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ 29 พ.ย.18 - หลวงตามหาบัว
สงครามจิต สงครามขันธ์ 28 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์ 24 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร 21 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
งานของจิต 20 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว
รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวง 19 พ. ย. 18 - หลวงตาหมาบัว
เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร 18 พ. ย. 18 - หลวงตามหาบัว
อริยสัจภายในจิต 17 พ. ย. 18 - หลวงตามหาบัว
มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม - 16 พ.ย. 18 - หลวงตามหาบัว

สารบัญรายชื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส

อยู่ระหว่างอัปเดทเว็บบล๊อก 23-5-2559

- สิงที่พวกพรหมหวาดกลัวสูงสุด คืออะไร ดูคลิ๊กที่นี่
- ลักษณะ ความหมาย และ คุณค่าของวันวิสาขบูชา  ดูคลิ๊กที่นี่
- เป้าหมายของชีวิต ดูคลิ๊กที่นี่
- พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก ดูคลิกที่นี่
- การบวชคืออะไร ดูคลิ๊กที่นี่
- การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ ดูคลิ๊กที่นี่
- ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก ดูคลิ๊กที่นี่
- ของมีราคาถูกที่สุดที่ท่านยังไม่รู้จัก ดูคลิกที่นี่
- การรับใช้ผุ้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ ดูคลิ๊กที่นี่
- จงรู้จักพระพุทธเจ้า ให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด ดูคลิ๊กที่นี่
- การสืบพันธุ์และทายาทที่ท่านยังไม่รู้จั ดูคลิกที่นี่

คืนวันวิสาขบูชา - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


ดูสารบัญรายชื่อธรรมเทศนา พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) คลิ๊กที่นี่

การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ - พุทธทาสภิกขุ


ขอขอบพระคุณ 
-ท่านเมตตา พานิช กองตำราธรรมทาน ไชยา เมตตาอนุญาตให้จัดทำเผยแพร่ได้

ดูสารบัญรายขื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่