หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ - พุทธทาสภิกขุ


ขอขอบพระคุณ 
-ท่านเมตตา พานิช กองตำราธรรมทาน ไชยา เมตตาอนุญาตให้จัดทำเผยแพร่ได้

ดูสารบัญรายขื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่