หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การบวชคืออะไร - พุทธทาสภิกขุ


จัดทำขึ้นเนื่องในวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอขอบพระคุณ
-ท่านเมตตา พานิช กองตำราธรรมทาน ไชยา เมตตาอนุญาตให้จัดทำเผยแพร่ได้

ดูสารบัญรายขื่อธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่