หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 1-4 ปัญหาธรรมะ


1 - ฟังธรรมะไปด้วย นั่งภาวนาพุทโธไปด้วย ถูกต้องหรือไม่
2 - ภาวนาพุทโธ แล้วปวดคอ เอาจิตมาจอที่ปวด หายแล้วกลับไปพิจารณา พุทโธ ปฎิบัติถูกหรือไม่
3 - คิดถึงเรื่องความตายบ่อย ๆ ดีหรือไม่
4 - ตำหนิความฟุ้งซ่านของตัวเอง ผิดหรือไม่
5 - พิจารณาอสุภะในกระจก เห็นร่างกายตนไม่สวยไม่งามในกระจก ปฎิบัติถูกหรือไม่

ดูสารบัญรายชื่อ พระธรรมเทศา หลวงตามหาบัว ทั้งหมดที่่นี่