หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ชุดอบรมจิต แผ่นที่ 10/14 ตอนที่ 73-3 อปัณณกปฏิปทา ๓ เมตตาพรหมวิหาร - สมเด็จพระญาณสังวรดูสารบัญรายชื่อพระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช ทั้งหมดคลิ๊กที่นี่http://taniyo.blogspot.com/2013/12/001.html