หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ครูบาอาจารย์ไม่ดุ 4


1 - เคยได้สมาธิมาแล้ว วันหลังไม่ได้สมาธิ จะต้องทำอย่างไร
2 - การกำนหดลมหายใจเข้าออก ควรจะตามลมหรือดูที่ลมหายใจเข้าออกดี
3 - เมื่อสมาธิเกิดขึ้น ทำอย่างไรจะให้ได้ตั้งอยู่นาน ๆ