หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขณะตั้งใจพิจารณากายคตาสติ จิตกลับไปคิดเรื่องอื่น เป็นการดำเนินทางผิดหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย