หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การพิจารณาพระไตรลักษณ์ พิจารณาได้ทั้ง กาย เวทนา จิต ธรรม ใช่หรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย