หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วิญญาณเป็นของไม่เที่ยง เมื่อคนตายไปแล้วไปเกิดใหม่ แสดงว่าวิญญาณเป็นของเที่ยง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย