หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คำว่าคนหมดกรรมแล้ว หมายความว่าอย่างไร กรรมนี้เป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย