หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระพุทธเจ้าละทิ้งลูกน้อยออกบวช ผิดหรือไม่ มีกรรมหรือไม่ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย