หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ทำอย่างไรจึงจะรู้กรรมเก่าในอดีต เพื่อแก้กรรมนั้นให้หมดไป หลวงพ่อพุธ ฐานิโย