หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การแผ่เมตตาให้แก่ผู้คิดร้ายต่อเรา ถ้าจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย