หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การพิจารณาความเป็นธาตุ ๔ นั้น ใช้ได้เฉพาะกายเท่านั้นหรือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย