หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อบอกว่า ให้กำหนดลงที่จิต ๆ เป็นนามธรรม จะหาจุดที่กำหนดลงตรงไหน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย