หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลักณะของพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นในจิตขณะทำสมาธิ เป็นอย่างไร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย