หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การเห็นนามรูปเกิดดับ เห็นเป็นลักษณะอย่างไร และภูมิจิตอยู่ในขั้นไหน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย