หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผู้ที่ทำสมาธิใหม่ ๆ ควรใช้เวลาทำสมาธิในแต่ละวันเท่าใด จึงจะได้ผล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย