หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การพิจารณากายสติให้เห็นเป็นพระไตรลักษณ์ ถือว่ากำลังเดินในอริยมรรค หรือยัง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย